28 gru 2017

28 gru 2017

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło oczekiwany od wielu miesięcy projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U z. 2012 poz. 1155 ze zm). Kierowca wykonujący transport drogowy nie będzie już w podróży służbowej. Projekt uchyla pkt 7. w art. 2 oraz art. 21a, który to przepis stanowi, że kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów. Dotyczy to  diet i ryczałtów za noclegi, których teraz nie trzeba będzie wypłacać, a które dzisiaj stanowią nawet do 3/4 wynagrodzeń kierowców (płaca minimalna 2100 zł brutto i reszta w postaci nieopodatkowanych i nieozusowanych  dodatków). Z punktu widzenia fiskusa czy ZUS kierowca będzie traktowany jak pracownik delegowany. Resort proponuje, by do przychodu kierowcy wykonującego przewóz drogowy – w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS oraz podstawy wymiaru podatku dochodowego – stosować przepisy odnoszące się do delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. To by oznaczało, że opodatkowaniu oraz oskładkowaniu podlegałaby część odpowiadająca średniemu wynagrodzeniu. Z jednej strony firmom transportowym mogą wzrosnąć koszty pracy, ale z drugiej strony nowe zasady wynagradzania mogą być bardziej korzystne w kontekście niemieckich czy francuskich przepisów o płacy minimalnej.   (źr. DGPnr 249 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet