11 lip 2019

11 lip 2019

NOWELIZACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ VAT OD IMPORTU

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd przyjął projekt pakietu zmian w formie ustawy „o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych”, która wśród nowelizacji zawiera rozliczenia VAT od importu.

Założeniem nowych przepisów ma być redukcja formalności i poprawa płynności finansowej importerów.

Od 01 stycznia 2020 r. po przywozie towarów z spoza UE nie trzeba będzie rozliczać VAT tuż po odprawie, ale dopiero w deklaracji VAT składanej do 25 go dnia kolejnego miesiąca. Tym samym, nie będzie konieczności zapłaty kwoty podatku razem z cłem. Kwota podatku będzie mogła pozostać zapisem księgowym jako podatek naliczony do odliczenia przy okazji składania deklaracji VAT – 7.

Obecnie takie rozwiązanie jest dziś dostępne tylko dla firm korzystających z uproszczenia w odprawach celnych albo posiadających status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator – AEO). Oba te przypadki wymagają stosownych pozwoleń organów celnych.

Po nowelizacji wystarczy zwykłe zawiadomienie o takim sposobie rozliczeń naczelników urzędów celno – skarbowego i skarbowego. Zawiadomienie to trzeba będzie złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego, za który importer ma stosować ten system.

Ustawa jest na etapie legislacyjnym, trafi do Sejmu. (Źródło: Rzeczpospolita z dn. 10 lipca 2019 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet