30 paź 2020

30 paź 2020

Nowe zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zmiany uproszczą zasady monitorowania wyrobów akcyzowych (e-DD).

Uproszczone zostaną zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), z użyciem Systemu EMCS PL2.

Jednocześnie wprowadzona zostanie centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych. Objęte nią będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym jak i te, których taki obowiązek nie dotyczył, w tym podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ponadto przedmiotowy projekt przewiduje m.in.:

-Objęcie monitorowaniem z użyciem Systemu EMCS PL2:

    • niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
    • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
    • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

– Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

-Uregulowanie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

-Wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-AD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Projekt zakłada też przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do ww. dostaw wyrobów akcyzowych. Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią, potrzebują więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r. .(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet