24 lis 2022

24 lis 2022

Nowe przepisy o korektach i zasadach zwrotów w PPK

Przez:

Sekcja: Aktualności

21 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest określenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają być zwracane nienależne wpłaty do PPK.

Chodzi o ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która w art. 125 zmieniła ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK). Część zmienionych przepisów zaczęła obowiązywać 4 czerwca, a część wejdzie w życie 21 listopada. Jedną z najważniejszych zmian, która dotyczy pracodawców jest nowy, dodany w przepisów odnoszących się do zasad obliczania, pobierania lub dokonywania wpłat art. 28a. – Przepis ten wprowadza tak potrzebne zasady dokonywania korekt w sytuacji dokonania nienależnych wpłat na PPK. To rozwiązania, których nie było dotąd w ustawie o PPK, a które będą kluczowe przede wszystkim dla pracodawców jako dokonujących wpłat na PPK za swoich pracowników. Ale będą ważne nie tylko dla pracodawców, bo także np. dla PFR. I choć rynek i praktyka wypracowała już metody postępowania w takich przypadkach, to nowe przepisy powinny pomóc je ucywilizować –  mówi Prawo.pl dr Antoni Kolek, prezes spółki Instytut Emerytalny. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dnia 21.11.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet