16 wrz 2020

16 wrz 2020

Nowe druki PIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa  Finansów   zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych .Zmienią się formularze PIT: PIT-4R, PIT-8AR  i PIT-11.Wzory nowych formularzy będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Niezależnie od powyższego, projekt rozporządzenia za prawidłowe uznaje złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy.Z projektem można się zapoznać na stronie:https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12337904/12716424/12716425/dokument463115.pdf(Źr.www.legislacja.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet