30 gru 2021

30 gru 2021

Nowa wersja struktury JPK EWP

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów – JPK_EWP(3), która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji, które dotyczą m.in. wzoru ewidencji przychodów. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 27 grudnia 2021 roku.
Uwaga! W nowej wersji struktury zostały dodane dwie stawki podatkowe: 12% i 14% oraz fakultatywny węzeł Wykaz, który zawiera wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w § 12 ww. rozporządzenia.

Struktura jest dostępna na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.(www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet