19 wrz 2022

19 wrz 2022

Nowa ustawa ma uprościć zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zwiększenie wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. Podmiot zatrudniający cudzoziemca będzie tylko powiadamiał o tym organ, który udzielił zezwolenia na pracę. To niektóre z propozycji, które pojawiły się w najnowszym projekcie ustawy. Chodzi o projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr 400), który przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To zupełnie nowa ustawa, która ma uregulować zatrudnianie cudzoziemców. Dziś zagadnienia związane z dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.).

Projekt, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych, ma też implementować do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Więcej informacji na temat ustawy na stronie:PSPD-Gdynia – Nowa ustawa ma uprościć zatrudnianie cudzoziemców Polsce (pspdgdynia.pl)(Źr.www.prawo.pl,pspdgdynia .pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet