25 maj 2017

25 maj 2017

Niemcy – zakaz odbioru tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przepisy ustanawiające zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu na terytorium Niemiec weszły w życie w dniu 25 maja br. Treść ustawy zmieniającej załączyliśmy przy Komunikacie PISiL nr 69/05/2017.  Wg. deklaracji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacje dot. sposobu egzekwowania w/w przepisów zostaną niezwłocznie przekazane, jak tylko Ministerstwo uzyska stosowne potwierdzenie ze strony niemieckiej.         (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).