26 kw. 2017

26 kw. 2017

Niemcy – odpoczynek w kabinie c.d.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wg. mediów prawdopodobnie w maju lub czerwcu tego roku w Niemczech wejdzie w życie zakaz zatrzymywania się na regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe. Niemcy byłyby kolejnym krajem po Francji i Belgii, który wprowadzi sankcje za naruszenie art. 8 p. 8 rozporządzenia (WE) 561/2006. Artykuł ten wskazuje, że jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju. Zatem wskazany powyżej wyjątek, jakim jest odbiór skróconego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, nie powinien być obłożony żadną sankcją karną. Odnośnie regularnego odpoczynku, przedsiębiorstwa będą musiały tak zorganizować pracę kierowców, aby mogli oni spędzać regularne, 45-godzinny odpoczynek w domu, bazie przedsiębiorstwa, lub we wcześniej wskazanej, stałej lokalizacji, która będzie wyposażona w pełne zaplecze sanitarne.        (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).