19 wrz 2022

19 wrz 2022

Nie tak łatwo zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący należności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Brak możliwości wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w Ukrainie wobec ukraińskiego dłużnika nie uprawdopodabnia nieściągalności polskiej wierzytelności. W rezultacie odpis aktualizujący taką niespłaconą należność nie może być kosztem uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. (Źr. www.edgp.gazetaprawna.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).