26 kwi 2021

26 kwi 2021

Nie ma exit tax przy transgranicznym połączeniu – interpretacje

Przez:

Sekcja: Aktualności

Połączenie spółek z różnych państw UE może budzić wątpliwości wspólników w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków. Fiskus uważa jednak, że dotyczące go przepisy nie znajdują tu zastosowania.

Konsekwencje podatkowe transgranicznego połączenia zostały określone w Dyrektywie Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/133, łączenie, podział lub wydzielenie powinno być neutralne podatkowo dla podmiotów biorących w nim udział. Niemniej jednak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT za przychód podatkowy uważa się ustaloną na dzień łączenia wartość majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Przepisy ustawy o CIT przewidują dwa zwolnienia.

Przy transgranicznym połączeniu spółek wątpliwości podatników mogą budzić kwestie podatku od niezrealizowanych zysków.

Na podstawie przywołanych przepisów można stwierdzić, że w przypadku kontynuowania działalności w Polsce przez spółkę przejmującą, nie dojdzie do ziszczenia się przesłanek warunkujących powstanie zobowiązania podatkowego. Potwierdził to także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2019 r. (0114-KDIP2- -2.4010.269.2019.2.SJ. Podobną interpretację przepisów, skupiającą się na ustaniu bytu prawnego spółki przejmowanej, zastosował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 czerwca 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010. 106.2020.2.BKD). Potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że „w wyniku planowanego transgranicznego połączenia spółki polskiej (spółka przejmowana) ze spółką cypryjską (spółka przejmująca), w ramach którego dojdzie do przeniesienia całego majątku spółki polskiej (jako spółki przejmowanej) na spółkę cypryjską (jako spółkę przejmującą), zainteresowany, na dzień poprzedzający dzień połączenia, nie osiągnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodu z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w rozdziale 5a ustawy o CIT, a co za tym idzie wnioskodawca, jako sukcesor podatkowy zainteresowanego, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o CIT.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 26.04.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet