26 lut 2016

26 lut 2016

Nie będzie zwrotów za odrzucone karnety TIR

Przez:

Sekcja: Aktualności

IRU( International Road Transport Union) poinformowała o zakończeniu dokonywania zwrotu kosztów zakupu karnetów odrzuconych przez Rosję od 1 marca 2016 r. Decyzja IRU podyktowana jest zwiększeniem z 34 do 45 liczby przejść granicznych, na których możliwy jest wjazd towarów pod osłoną karnetów TIR na terytorium Federacji Rosyjskiej. Od listopada 2013 r. przewoźnicy, którzy byli zmuszeni do wykupienia dodatkowej gwarancji w związku z odmową przyjęcia karnetu TIR przez władze celne Federacji Rosyjskiej, mogli występować o zwrot kosztów karnetu. W przypadku odmowy przyjęcia karnetu TIR przez Rosję po 1marca 2016 r. nie będzie można ubiegać się o taki zwrot.
ZMPD poinformowało, że za karnety TIR odrzucone przez FR przed 1.03.2016 r ., a zwracane do ZMPD po tym terminie będzie przysługiwał zwrot kosztów. Należy dołączyć formularz zwrotu kosztów, kopię gwarancji lub rachunku oraz kopię CMR. (Źr.www.tir.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet