21 paź 2016

21 paź 2016

Neutralizacja CMR

Przez:

Sekcja: Aktualności

Neutralizacja CMR polega na ukryciu przed dostawcą towaru danych ostatecznego odbiorcy lub ukryciu danych pierwszego dostawcy przed odbiorcą towaru.
Spedytor może wypełnić list przewozowy zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy, chroniąc tym samym jego tajemnicę handlową. Neutralizacja CMR nie powoduje negatywnych skutków podatkowych , gdyż  dowodem potwierdzającym, że towar został wydany bezpośrednio przez pierwszego ostatniemu w kolejności nabywcy,  nie są tylko listy przewozowe, ale przede wszystkim zlecenie spedycyjne, zawierające miejsce załadunku i miejsce rozładunku oraz faktura przewoźnika za wykonanie usługi. Potwierdzenie  takiego stanowiska organów podatkowych znajduje się  w interpretacjach Izby Skarbowej w Warszawie z 5 listopada 2015 r. (IPPP3/ 4512-670/15-3/KT; IPPP3/ 4512-616/15-2/IG), a także w interpretacjach Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 października 2015 r. (ITPP3/4512-403/15/AT) i z 13 lutego 2015 r. (ITPP2/443-1639/14/AK). (Źr.Rzeczp.nr 243-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet