20 gru 2017

20 gru 2017

Monitorowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Unijne państwa członkowskie uzgodniły 15 grudnia br. zasady monitorowania i raportowania   emisji dwutlenku węgla przez transport ciężarowy, co otwiera drogę do negocjacji z Parlamentem Europejskim , aby sfinalizować regulacje prawne w przyszłym roku. Obowiązek raportowania będzie dotyczył nowych pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w UE. Dane zebrane przez administracje poszczególnych krajów będą wprowadzane do centralnej unijnej bazy i będą ujawniane publicznie. Komisja Europejska będzie miała siedem lat na ustalenie momentu początkowego dla poszczególnych kategorii pojazdów objętych regulacjami prawnymi. (źr. www.theloadstar.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).