6 kwi 2018

6 kwi 2018

Mocowanie ładunków

Przez:

Sekcja: Aktualności

28 lutego 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przewozu ładunku opublikowane w Dz.U. 2018 r. poz. 361. Nowe przepisy precyzują podstawowe wymogi w zakresie układania, rozmieszania i mocowania ładunków w pojazdach ciężarowych kategorii N i O,  o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie to w części wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE  z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Dyrektywa ta unifikuje zasady kontroli drogowej w Unii Europejskiej, ale odnosi się również w załączniku III do sposobów kontroli sposobów mocowania ładunku. Zapisy z tego załącznika znalazły się w w/w rozporządzeniu.  W przypadku pojazdów kategorii  N2, N3, O3 i O4 zastosowane metody mocowania ładunku powinny umożliwić spełnienie wymagań określonych w normie przenoszącej normę EN 12195-1.    (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet