26 sty 2022

26 sty 2022

MF przypomina o  obowiązku wpisywania właściwego PESEL lub NIP swojego pracownika

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przypomina na swojej stronie internetowej o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT

Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999).

Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika.

Prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika umożliwia:

  • wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
  • zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP,
  • złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl,
  • skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.

Od 1 czerwca 2021 r. urzędy gminy mogą nadawać cudzoziemcom numer PESEL do celów podatkowych [2] na ich wniosek.

Jest to możliwe dzięki wejściu w życie zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Od 1 stycznia 2022 r. nie są przyjmowane informacje składane przez płatników o dochodach i zaliczkach odprowadzonych za 2022 rok, które mają wpisane nieprawidłowe identyfikatory NIP/PESEL podatników, w tym wpisany ciąg takich samych cyfr.( Żr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet