2 lip 2021

2 lip 2021

Lipiec pełen zmian w prawie

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Duża nowelizacja przepisów ustawy o VAT, nowelizacja przepisów akcyzowych, wpisy do KRS online  – to najważniejsze przepisy, które weszły w życie 1 lipca. Wiele nowych regulacji dotknie nie tylko podatników, ale także innych podmiotów – m.in. notariuszy i spółek. Zmiany są istotne i dotyczą wielu gałęzi prawa.

Ustawodawca przyzwyczaja nas, że z początkiem każdego kwartału w życie wchodzą kolejne zmiany podatkowe. Nie inaczej jest i tym razem. Najwięcej zmian dotknie podatników – przede wszystkim przedsiębiorców.

  1. Zmiany w VAT i pakiet e-commerce

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.: likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro, a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop (OSS). Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników. Zdaniem MF, ułatwi to, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowej platformy handlowej, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Szczególnie interesująca dla przedsiębiorców, prowadzących sklepy internetowe, jest zmiana w zakresie rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów unijnych. 

Po 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, dokonujący sprzedaży w systemie wysyłkowym na rzecz konsumentów z krajów UE, będą mieli wybór. Po przekroczeniu progu sprzedaży, ujednoliconego w ramach UE i wynoszącego 10 tys. euro, będą oni mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, gdzie znajdują się ich konsumenci albo skorzystać z procedury OSS.

W lipcu zmieniają się również zasady wysyłania jednolitych plików kontrolnych. 30 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie w tym zakresie.

  1. Zmiany w podatku akcyzowym

Od lipca przeróbka samochodu ciężarowego na osobowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, przeróbka samochodu będzie podlegała akcyzie już od lipca 2021 r., podatek trzeba będzie jednak rozliczyć w deklaracji podatkowej i go zapłacić w lipcu przyszłego roku.

Na podstawie przepisów przejściowych, regulacje o poborze podatku od przerobionych samochodów wejdą w życie dopiero za rok – 1 lipca 2022 r. Z art. 29 nowelizacji wynika bowiem, że jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

 

  1. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Lipiec przynosi także zmiany w procedurze egzekucyjnej. Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji.

Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

  1. Wpisy do KRS online

Od lipca wpisy do KRS będą przyjmowane niemal wyłącznie w formie online. Postępowanie powinno znacznie przyśpieszyć, a i możliwość błędu we wniosku będzie zminimalizowana. Informatyzacja to kolejny krok – po wprowadzeniu konieczności składania sprawozdań finansowych online czy zakładaniu w ten sposób samej spółki – w cyfryzacji biurokratycznego życia przedsiębiorcy.

  1. Prosta spółka akcyjna

1 lipca weszła także w życie nowelizacja  kodeksu spółek handlowych. Wprowadziła ona nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Ma to być prosta, innowacyjna, odformalizowana forma prowadzenia działalności, idealna dla start – upów. Z nowych przepisów wynika, że PSA, w przeciwieństwie do spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, nie będzie posiadała kapitału zakładowego, ale kapitał akcyjny, który powinien wynosić co najmniej 1 złotych.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 02.07.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet