2 lis 2015

2 lis 2015

Krótszy termin korekty dla niestarannych

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Podatek naliczony VAT można skorygować w terminie 5 lat liczonym od począku roku, w którym powstało prawo do odliczenia tego podatku.Złożenie deklaracji korygującej po tym terminie powoduje utratę prawa do korekty w sytuacji , gdy wynika ona z nienależytej staranności podatnika- przeoczenia, czy niedbałości. Jeśli jednak podatnik nie odliczył podatku w terminie ustawowym nie z własnej winy, będzie mógł na podstawie przepisów ordynacji podatkowej dokonać korekty w terminie pięciu lat, licząc ten termin od końca roku w którym prawo do odliczenia powstało. (Źr.Gazeta Prawna nr 210-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet