3 lut 2017

3 lut 2017

Kradzież samochodu w leasingu a kup

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 1462-IPPB1.4511.1108.2016.2.AM zgodził się ze stanowiskiem podatnika, który zwrócił się z pytaniem o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwot zapłaconych firmom leasingowym, po kradzieży auta dostawczego i naczepy będących przedmiotem leasingu operacyjnego od dwóch firm. Organ podatkowy wskazał, że jeżeli w wyniku zdarzenia losowego (np. kradzieży lub zniszczenia), następuje utrata przedmiotu leasingu, a na mocy zawartej z finansującym umowy korzystający zobowiązany jest do zapłaty kwoty „rozliczeniowej”, to kwotę tę należy uznać za koszt związany z umową leasingową i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest to już wprawdzie opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, lecz korzystający podpisując umowę zobowiązuje się do poniesienia jej w określonej sytuacji, by móc korzystać z przedmiotu umowy. Zobowiązanie to było więc niezbędne w celu zawarcia umowy leasingu. Zatem kwota wynikająca z rozliczenia umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.( Źr sip.mf.gov.pl/doc/F4F5E1DC06- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet