13 gru 2016

13 gru 2016

Kradzież musi być zgłoszona

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z wyroku NSA z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2904/14 wynika , że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów niedoborów , które powstaną w wyniku zaginięcia towaru, jeśli towar ten nie był właściwie zabezpieczony i nie powiadomiono  organów ścigania o jego zaginięciu. Winę za powstałe niedobory ponosi bowiem podmiot, który nie dopełnił tych obowiązków. (Źr. Gazeta Prawna nr 234-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet