20 lip 2018

20 lip 2018

Konsultacje podatkowe ws. sprawozdań finansowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do 23 lipca 2018 r trwają  konsultacje podatkowe w sprawie udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych.

Wprowadzenie cyfrowej formy sprawozdań finansowych oraz umożliwienie ich elektronicznego składania przez przedsiębiorców ma ułatwić wywiązywanie się
z obowiązków sprawozdawczych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczasowa forma składania takich sprawozdań do organów podatkowych jest skomplikowana
i czasochłonna. Cyfrowa forma sprawozdań finansowych nie tylko uprości ich składanie, ale również pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Pierwszy etap konsultacji dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych, określonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konsultacjach podatkowych  w sprawie udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych wszystkich zainteresowanych. Propozycje wraz z uzasadnieniem można przesyłać do 23 lipca 2018 r. na adres konsultacje.sf@mf.gov.pl

Pozostałe struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości, zostaną zaprezentowane przez MF podczas konsultacji podatkowych w II etapie (sierpień 2018 r.).(Źr. www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet