8 wrz 2016

8 wrz 2016

Konferencja GITD nt. przygotowań do wprowadzenia systemu ważenia pojazdów

Przez:

Sekcja: Aktualności

5 września 2016 r.  w Krakowie odbyła się konferencja  „Rola Inspekcji Transportu Drogowego na arenie międzynarodowej oraz kwestia ważenia pojazdów w aspekcie planowanego wprowadzenia w Polsce systemu pomiaru mas i nacisków pojazdów w ruchu zorganizowana przez Inspekcję Transportu Drogowego „.W konferencji wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania systemów kontroli wagi pojazdów w transporcie drogowym w Unii Europejskiej, w kontekście przygotowań GITD do wdrożenia systemu tego rodzaju w Polsce. Podczas obrad zaprezentowano m.in. referaty na temat systemów ważenia pojazdów na Litwie i w Niemczech. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła informację na temat inwestycji planowanych w związku z budową systemu GITD oraz zasad wyznaczania miejsc ważenia pojazdów. Możliwości budowy systemu ważenia pojazdów w ruchu z opcją automatycznego nakładania kar, w przypadku wykrycia przeładowania pojazdów realizujących przewozy drogowe omówił przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej. (Źr.www. mib.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet