1 paź 2020

1 paź 2020

Komunikat MF dotyczący BREXIT’u

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej MF zamieszczono komunikat z dnia 30.09.2020 r. dotyczący brexitu.

MF przypomina, że od dnia 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią zostanie objęty formalnościami celnymi, a przedsiębiorcy, którzy będą chcieli kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia.

Każdy przedsiębiorca zamierzający dokonywać obrotu towarowego z państwami spoza Unii Europejskiej (tzw. państwami trzecimi) musi posiadać numer EORI. Jest on niezbędny przy składaniu zgłoszeń i deklaracji celnych oraz dokonywaniu wszelkich innych formalności przed organami celnymi. Numer ten nadawany jest w kraju siedziby przedsiębiorcy i należy go posiadać przed dokonaniem pierwszej czynności przed organami celnymi.

Przedsiębiorcy polscy prowadzący wymianę handlową z Wielką Brytanią muszą wystąpić o nadanie numeru EORI w Polsce, jeżeli chcą nadal prowadzić taką działalność.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. numery EORI nadane w Wielkiej Brytanii (rozpoczynające się literami GB) zostaną unieważnione. Podmioty posiadające taki numer, zamierzające dalej prowadzić działalność podlegającą formalnościom celnym, muszą uzyskać nowy numer EORI  w jednym z krajów członkowskich UE.

Aby uzyskać numer EORI należy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) www.puesc.gov.pl. złożyć wniosek dostępny w ramach usługi e-Klient. Jeżeli przedsiębiorstwo jest już zarejestrowane, ale nie posiada numeru EORI, należy dokonać aktualizacji jego danych rejestracyjnych wybierając cło w polu „Obszar działania” oraz zaznaczając chęć uzyskania numeru EORI.

Szczegółowa informacja dotycząca procedury uzyskania numeru EORI dostępna jest na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori.(Źr.www.puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet