7 cze 2018

7 cze 2018

Komisja Transportu i Turystyki PE przeciwko objęciu przewoźników drogowych dyrektywą o delegowaniu

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu wczorajszym odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki PE (TRAN). Przedmiotem głosowania były trzy raporty europosłów Wim Van de Camp, Merja Kyllönen i Ismail Ertug dotyczące aspektów rynkowych i socjalnych Pakietu Mobilności – czasu pracy kierowców, delegowania w transporcie, a także dostępu do rynku.
Z punktu widzenia Polski najważniejszym elementem głosowania była poprawka kompromisowa nr 6 dotycząca wyłączenia operacji transportu międzynarodowego spod dyrektywy o delegowaniu pracowników (PWD). Przyjęty został również kompromis dotyczący kabotażu wydłużający czas wykonywania operacji kabotażowych z 5 dni (proponowanych przez Komisję Europejską) do 7 dni, przy ograniczeniu czasu wykonywania operacji kabotażowych do maksimum 48 godzin i przy zakazie ponownego wykonywania kabotażu w tym samym kraju przed upływem 72 godzin od powrotu pojazdu do kraju rejestracji. Odnośnie czasu odpoczynku kierowców przegłosowano, że powrót kierowcy do domu nastąpi po 3 tygodniach.

Za przyjęciem wyłączenia międzynarodowego transportu z dyrektywy o delegowaniu pracowników lobbowała w imieniu  europejskich spedytorów i logistyków organizacja CLECAT, do której należy Polska Izba Spedycji i Logistyki. Izba przekazała również swoje stanowisko bezpośrednio europosłom reprezentującym Polskę w Komisji Transportu i Turystyki. Raporty zostaną  poddane głosowaniu na  sesji plenarnej EP i należy mieć nadzieję, że mimo silnej presji związków zawodowych stanie się to tylko formalnością. W kolejnym etapie nad kształtem przepisów będą toczyć się rozmowy pomiędzy krajami członkowskimi na forum Rady UE. Tempo prac będzie zależało od sprawującej obecnie w UE prezydencję Bułgarii (do końca czerwca), a następnie Austrii, która przejmie ją z 1 lipca.  (źr. CLECAT 4-5.06.2018 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet