19 kwi 2018

19 kwi 2018

Komisja Europejska przyjęła zasady szkolenia kierowców ciężarówek i autobusów

Przez:

Sekcja: Aktualności

12 kwietnia KE zaakceptowała zrewidowane przepisy odnośnie do szkolenia zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów. Dyrektywa koncentruje się na promowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowisku kierowania, jak też poprawie kwestii uznawania obowiązkowego szkolenia podjętego w innym kraju unijnym. Po akceptacji Rady UE, PE  dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 2 lata na implementację regulacji do prawa krajowego.        (żr. CLECAT Newsletter 2018/014 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).