30 mar 2016

30 mar 2016

Komisja Europejska akceptuje wspólne regulacje celem poprawy bezpieczeństwa na drogach

Przez:

Sekcja: Aktualności

18 marca br. KE przyjęła regulacje dotyczące przewozów towarów jaki i transportu pasażerskiego. Obejmują one wspólną klasyfikację poważnych naruszeń prawa w zakresie transportu drogowego, dotyczą też specyfikacji tachografów cyfrowych. Poważne naruszenia prawa mogą prowadzić do utraty „dobrej reputacji”, a w jej konsekwencji do utraty licencji wspólnotowej. Wspólna klasyfikacja winna przyczynić się do poprawy efektywności kontroli, czemu ma również służyć European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) – elektroniczny system wymiany informacji na temat poważnych naruszeń prawa. Inicjatywa KE będzie przedmiotem dyskusji w czasie konferencji poświęconej transportowi drogowemu 19 kwietnia br. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przetransponowania klasyfikacji do 1 stycznia 2017 r. Przyjęta lista nie jest katalogiem zamkniętym i może być uzupełniana w ramach prowadzonych prac nad pakietem inicjatyw dotyczących transportu drogowego. Odnośnie tachografów cyfrowych, to nie została jeszcze opublikowana nowa specyfikacja, nie mniej jednak wiadomo, że uwzględnia ona najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe, w tym systemy nawigacji satelitarnej GALILEO i EGNOS. Pozwoli to na transmisję danych bezpośrednio z pojazdu będącego w ruchu do instytucji kontrolnych, eliminując zbędne zatrzymywanie pojazdów i zwiększając efektywność kontroli. (źr. CLECAT Newsletter 2016/13 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet