24 wrz 2021

24 wrz 2021

Kolejne zmiany w e-TOLL

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że każdy użytkownik sytemu e-TOLL ma możliwość kontynuacji przejazdu w przypadku awarii urządzenia GPS.

Jeśli już dziś poruszamy się po drodze płatnej z e-TOLLem, a nasze urządzenie przestało działać, można opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS , po zadeklarowaniu trasy przejazdu.

W Internetowym Koncie Klienta należy skorzystać z funkcji „Uzupełnij przejazd” i określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować przejazd.

Opłatę za zadeklarowany przejazd musisz uiścić z góry. Dla kont przedpłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu. Jeżeli nie posiadasz środków uzupełnij je przed złożeniem deklaracji.

W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd:

  • uczestniczy w akcji ratowniczej;
  • jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych;
  • w przypadku autobusów przewożących pasażerów;

zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.

Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2021r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu (M. P z 2021r. poz. 876)

MF przypomina, że system viaTOLL działa do 30 września. Od 1 października jedynym systemem do poboru opłaty elektronicznej będzie e-TOLL. Więcej informacji o zmianach dla kierowców od 1 października 2021 r.(Żr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet