18 lut 2016

18 lut 2016

Kolejne rozmowy polsko-rosyjskie dotyczące zezwoleń na 2016 rok.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa delegacja polska udała się 17 lutego br do Moskwy na kolejną turę rozmów w sprawie zezwoleń na bieżący rok. Rozpoczęcie rozmów na poziomie ekspertów winno nastąpić 18 lutego br. W sytuacji uzyskania porozumienia między stronami, do ekspertów w piątek dołączą wiceministrowie. (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).