28 wrz 2017

28 wrz 2017

Kolejne pomysły Ministerstwa Finansów na walkę z szarą strefą w sektorze paliw

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów po wprowadzeniu pakietu drogowego ma nowy pomysł na walkę z szarą strefą. Tym razem  Ministerstwo chce wprowadzić przepisy umożliwiające odbieranie uprawnień firmom transportowym, które wykorzystują nielegalne paliwo (najczęściej jest to olej opałowy). W obecnym stanie prawnym jest to przestępstwo skarbowe, a większość ujawnionych spraw kończy się nałożeniem mandatu w wysokości do 4 tys. złotych, stąd ministerstwo chce wprowadzić surowsze sankcje. Jednak obecnie cofnięcie pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  jest możliwe jedynie w sytuacjach, gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków otrzymania  tego dokumentu (np. utrata dobrej reputacji). Zarówno unijne rozporządzenie nr 1071/2009 (wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego) jak i rozporządzenie 2016/403 (klasyfikacja poważnych naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji) nie przewidują zamierzonego przez ministerstwo przypadku.                         (źr. GP nr 188 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet