27 wrz 2021

27 wrz 2021

Kolejne etapy kontroli na granicy UK – UE – KALENDARIUM:

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę brytyjską:

1 październik 2021:

Zwolnienie z deklaracji bezpieczeństwa i ochrony towarów w exporcie skończy się, deklaracja EXS będzie wymagana z początkiem października 2021 (bez zmiany)

Dowody osobiste nie będą już uprawniać do wjazdu do Wielkiej Brytanii (bez zmiany)

1 styczeń 2022

Deklaracje importowe, lub użycie procedury uproszczonej (CFSP) jeśli uprawnione, płatność cła przy imporcie (bez zmiany)

Pre-notyfikacja roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka, produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), produktów obocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs), żywności wysokiego ryzyka oraz pasz pochodzenia nie-zwierzęcego (HRFNAO) (poprzednio 1 październik 2021)

1 lipca 2022

Deklaracje bezpieczeństwa (safety and security declarations) w imporcie (ENS) będą wymagane w przypadku importu do Wielkiej Brytanii (poprzednio 1 stycznia 2022)

Eksportowe świadectwo zdrowia będzie wymagane dla wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) oraz niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs) (poprzednio 1 stycznia 2022)

Certyfikaty fitosanitarne będą obligatoryjne dla roślin i produktów roślinnych (poprzednio 1 stycznia 2022)

Towary będę musiały przejść przed Stanowiska Kontroli Celnej (BCPs) w celu przedstawienia dokumentacji, tożsamości i kontroli fizycznej jeśli to konieczne. (poprzednio 1 marzec 2022)

Kontrole fizyczne żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia produktów, aż do odwołania. ( Źródło: brexit.gov.pl/HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet