18 lis 2016

18 lis 2016

Koalicja 11,5

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska Izba Spedycji i Logistyki przystąpiła do inicjatywy Koalicja 11,5, której celem jest zniesienie ograniczeń w dostępie do infrastruktury, w szczególności ograniczenia możliwości przemieszczania się w Polsce po sieci dróg pojazdami ciężarowymi nawet w przypadku, gdy pojazdy te są zgodne z normami unijnymi czyli o nacisku 11,5 t/oś.  W sprawie tej Koalicja 11,5 wystąpiła do  Wicepremiera  Mateusza Morawieckiego z prośbą o spotkanie.

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE wskutek niewłaściwego wdrożenia Dyrektywy 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów w transporcie międzynarodowym. Zgodnie z tą dyrektywą w całej UE obowiązują takie same normy dotyczące ciężaru i wymiarów pojazdów ciężarowych, co oznacza że pojazdy o wadze do 40 ton wagi całkowitej i maksymalnie 11,5 tony nacisku na oś napędową powinny mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po sieci dróg państw członkowskich.  KE zarzuca Polsce, iż zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby móc poruszać się po drogach drugorzędnych pojazdami o nacisku osi przekraczającym 8 lub 10 ton, należy uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego zarządcy dróg (nawet gdy  nacisk pozostaje w zgodzie z przepisami unijnymi). KE uważa takie działania za niezgodne z Dyrektywą, nie wspominając o czasochłonnej i kosztownej procedurze uzyskiwania zezwoleń, co stwarza problemy w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w sektorze transportu. Mimo przesłania władzom polskim przez KE w lutym br. opinii wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie, Polska nie dostosowała krajowych przepisów do prawa unijnego, co skutkowało podjęciem przez KE decyzji o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(oprac. DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet