24 mar 2016

24 mar 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania przyjęta przez Rząd

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Rząd i skierowany do Sejmu. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona wyznaczyć granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej i przeciwdziałać unikaniu opodatkowania . Klauzula znajdzie zastosowanie do znacznej korzyści podatkowej, będącej wynikiem działań agresywnej optymalizacji podatkowej, przekraczającej 100 tys. zł .Podatnik będzie mógł poznać stanowisko administracji podatkowej odnośnie planowanych transakcji, do których potencjalnie mogłaby mieć zastosowanie klauzula występując o opinię zabezpieczającą. Opłata za wydanie opinii wynosi 20 tys. zł. Projekt przewiduje powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania , której zadaniem jest opiniowanie spraw spornych co do zasadności zastosowania klauzuli w sprawach indywidualnych. Rada będzie podmiotem eksperckiego i społecznego nadzoru nad stosowaniem klauzuli. W przypadku postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli będzie istniała możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania. (Źr.www.premier.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet