5 mar 2019

5 mar 2019

KE ocenia rozwój europejskiej sieci kolejowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jednym z priorytetów UE jest zrównoważony i wolny od emisji CO2 rozwój transportu, co ma być osiągnięte poprzez m.in. szybszy rozwój transportu kolejowego. Jednakże istotną przeszkodą na tej drodze jest relatywna niekonkurencyjność tego rodzaju transportu. Dlatego KE w r.2010 wprowadziła specjalną regulację zakładającą poprawę jakości funkcjonowania kolei przez wprowadzenie tzw. Kolejowych Korytarzy Transportowych (RFC). Poprawa jakości miała nastąpić dzięki zwiększeniu tzw. prędkości handlowej, poprawie punktualności i niezawodności.

Teraz KE mówi”sprawdzam”. Zamierza ocenić funkcjonowanie i wpływ korytarzy na towarowy transport kolejowy w okresie 2010-2019 . Ocena ma dotyczyć zarówno poszczególnych krajów jak i całości sieci kolejowej w Europie.  Ocenie podlegać tez będą działania samego sektora kolejowego jakie zostały podjęte aby osiągnąć cele zapowiadane w omawianej regulacji.(źr. Newsletter CLECAT nr 8/JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet