21 prn. 2016

21 prn. 2016

Jednolity podatek nie zawsze korzystny

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd planuje wprowadzenie jednolitego podatku, zakładając połączenie PIT ze składkami ZUS i NFZ. Jednym ze skutków reformy byłaby likwidacja stawki liniowej, która spowoduje zwiększenie obciążeń korzystających z tej formy rozliczenia, w tym  spółek osobowych- cywilnych, jawnych
i komandytowych. Zapowiadana przez rząd likwidacja 19-proc. podatku liniowego spowoduje , że działalność gospodarcza w formie tych  spółek stanie się mało opłacalna.(Źr.Rzeczp.nr 245-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).