12 maj 2023

12 maj 2023

IRU: „Wykorzystajmy Europejski Rok Umiejętności, aby zmniejszyć niedobór kierowców”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rok 2023 został ogłoszony przez UE Europejskim Rokiem Umiejętności. Celem jest pomoc firmom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, w zaspokojeniu potrzeb w zakresie umiejętności w Europie poprzez ich przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji, tak aby wykwalifikowani pracownicy mieli lepsze możliwości zatrudnienia i aktywny udział w życiu społecznym.

Zdaniem IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) jest to okazja, której nie można przegapić, aby zmobilizować instytucje i przedsiębiorstwa do walki z niedoborem zawodowych kierowców . W sektorze transportu drogowego – wskazuje stowarzyszenie – w Europie brakuje obecnie ok. 600 tys. Kierowców pojazdów ciężarowych (ciężarówek i autobusów), które według prognoz do 2026 r. osiągną prawie 2 mln, jeśli utrzyma się obecna tendencja.

Zdaniem Unii trwająca rewolucja cyfrowa i automatyzacyjna jest idealną szansą dla sektora transportu drogowego na zwiększenie swojej atrakcyjności wśród młodych Europejczyków w połączeniu z trwającą rewizją unijnej dyrektywy w sprawie praw jazdy. UE może zatem natychmiast inwestować w szkolenia, łączyć możliwości i umiejętności, a nawet przyciągać specjalistów spoza UE. Komisja podkreśla, że zielona transformacja może stworzyć do 2030 r . nawet milion nowych miejsc pracy w UE– ale wiele firm ma problem ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach.

W tym sensie IRU wzywa do rewizji dyrektywy w sprawie licencji w celu przyciągania, szkolenia i wymiany praw jazdy i świadectw kompetencji zawodowych z krajów trzecich, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania praw swoich kierowców. ( Źródło: uominietransportoi.it z dn.11.05.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet