29 paź 2021

29 paź 2021

Interpretacja ogólna – rozliczenie straty w PGK

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej interpretację ogólną dotyczącą przepisu art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do sposobu ustalania okresu najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych. Zakres tej interpretacji obejmuje kwestię rozliczenia przez spółkę strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej, po zakończeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK).

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 19 października 2021 r., Nr DD6.8202.4.2021, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 (Źr.www.podatki.gov.pl)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet