6 cze 2019

6 cze 2019

International Transport Forum w Lipsku w dniach 22-24/05/2019

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniach 22-24/05/2019 delegat PISiL uczestniczył  w konferencji International Transport Forum w Lipsku biorąc udział  w  sesjach:

1/ Towards safe, efficient and sustainable road freight transport  -infrastructure and vehicle fleet perspective

2/  The belt and road – delivering sustainable transport for Eurasia

3/ Opening plenary – connecting global regions

4/ Supply chain connectivity in a changing global economy

5/ ITF Transport Outlook

6/ Maximising regional value through maritime connectivity investment

7/ Maritime logistics dialogue

Zdaniem zebranych zapotrzebowanie na transport drogowy towarów będzie nadal wzrastać -szacuje się, że do 2050 ogólne zapotrzebowanie na transport towarów wzrośnie 3 razy w porównaniu do 2015 roku.   Konieczne jest pro-aktywne podejście do utrzymania i napraw dróg.       Mimo znaczącej redukcji emisji gazów i in. rodzajów zanieczyszczenia środowiska, negatywny wpływ transportu na środowisko nie zmniejszył się wskutek wzrostu zapotrzebowania na transport       Sposobem na zmniejszenie tego negatywnego wpływu może być high capacity transport.   Pojazdy o pojemności 200 m3, a wiec dwa razy więcej niż obecnie, pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska mimo wzrostu popytu na transport drogowy

Inicjatywa pasa i szlaku to bardziej integracja regionalna niż tylko korytarz transportowy – integracja ta łączy 65 państw zamieszkanych przez 4,5 mld ludzi – wartość handlu miedzy Europa a Chinami wyniesie 800 mld USD w r 2050 – wymaga to poprawy infrastruktury transportowej, m.in. przez zainicjowanie nowego szlaku transportowego z Chin do Europy via Turcja, Bułgaria, Serbia, Austria aż do UK – na tym szlaku, Turcja zbuduje przez Bosfor 3-pietrowy tunel – UE jest sceptyczna wobec Belt & Road z powodu źródeł finansowania (chińskie?) oraz wpływu na środowisko, natomiast kraje Europy Płd-Wschodniej są nastawione bardzo pozytywnie.   –   Europa powinna więc ujednolicić swoje stanowisko .

Potrojenie popytu na transport w perspektywie do r 2050 dotyczy też ruchu pasażerskiego – natomiast popyt na transport miejski podwoi się do r 2050 – emisja C02 przez środki transportu wzrośnie o 60% do 2050 – podstawowe zmiany w transporcie są powodowane przez:     e-commerce , drukowanie 3D ,  nowe szlaki handlowe,  innowacyjne źródła energii,  pojazdy autonomiczne,   – HCV.

Maritime Logistics Dialogue jest inicjatywą powstałą w ramach ITF  celem prowadzenia dialogu pomiędzy grupami uczestników morskiego łańcucha dostaw.   Jednym z głównych punktów obecnie omawianych jest ustanowienie KPI w zakresie współpracy pomiędzy liniami żeglugowymi a innymi uczestnikami obrotu, tzn. terminalami, spedytorami i klientami. Grupa robocza ITF opracowała kilkadziesiąt rozmaitych KPI, zależnie od relacji między uczestnikami obrotu. Stanowisko CLECAT jest takie, że dla relacji armator-spedytor jednym z głównych mierników winien być ETA lub jakaś jego modyfikacja. Spośród wystąpień podczas spotkania najciekawsze było wystąpienie przedstawiciela Hapag Lloyda, który stwierdził, że: – czas konkurencji pomiędzy armatorami za pomocą redukcji kosztów ( m.in.poprzez wprowadzanie dużych statków) , a wiec konkurencji kosztowej -skończył się – zostało 7miu dużych armatorów którzy maja mniej więcej jednakowe koszty jednostkowe – rozpoczyna się czas konkurencji „handlowej” – jakości i odpowiedzialności w postaci stopnia dotrzymywania zobowiązań wobec klientów – powyższe dotyczy czterech głównych obszarów:     szybkości statków , odpowiedzialności/niezawodności ,  elastyczności,  kosztów. Do tej pory, decyzje podejmowane przez lokalnych decydentów w liniach żeglugowych , np. niezawinięcie do określonego portu lub tzw. rolowanie kontenerów, nie uwzględniały  interesów ogólnych armatora. Czas to zmienić.   Warto dodać, że stanowiska Hapaga, które jest istotne  nawiązuje do dywagacji PISiL o relacjach spedytor-armator. (JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet