19 cze 2019

19 cze 2019

Inteligentne tachografy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy począwszy od 15 czerwca 2019 r. w UE  muszą być wyposażone w inteligentne tachografy, czyli tachografy IV generacji. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 165/2014

z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Nowe urządzenia w pozostałych pojazdach ciężarowych w ruchu międzynarodowym będą montowane od 2034r.Nowe tachografy mają ograniczyć możliwość ingerencji kierowców w ich działanie oraz usprawnić czynności służb kontrolujących, między innymi poprzez umożliwienie dokonywania kontroli zdalnej. nia kontroli zdalnejnia kontroli zdalnej.

Więcej na ten temat można przeczytać na stonie: https://truckeronroad.com/inteligentne-tachografy-w-sluzbie-bezpieczenstwa/Inteligentne tachografy wyposażone zostały w nowoczesne systemy geolokalizacyjne, które pozwolą na zachowanie współrzędnych pojazdu podczas rozpoczęcia i zakończenia jego prowadzenia, a także co trzy godziny jazdy. (Źr. www.truckeronroad.com-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).