3 sie 2015

3 sie 2015

Rola Izby

By:

0 Comment

Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2, 81-368 Gdynia

Tel.: 58/ 620 19 50, 620 98 26; fax: 58/ 661 39 35
e-mail: pisil@pisil.pl ; www.pisil.pl

Konto: Bank Millennium S.A. nr 34 1160 2202 0000 0000 6190 4525
NIP: 586-20-75-731; Regon: 192629364 kapitał własny: PLN 375 tys. (stan na 31.12.2005);
KRS 0000068564, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Główne cele i zadania jakie stawia sobie Izba to:

  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków;
  • Zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
  • Organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby.

Izba wydała pierwszy w Polsce „Podręcznik Spedytora”, który kompleksowo omawia istotę działalności spedycyjnej, związanych ze spedycją uregulowań prawnych i dokumentów, technologii informatycznych w działalności spedytora, marketingu firmy spedycyjnej, specyfiki w poszczególnych rodzajach i gałęziach transportu. Obecnie w sprzedazy jest już piąta edycja „Podręcznika Spedytora”(więcej w zakładce /wydawnictwa izby/)

Na bieżąco informacje przekazujemy za pośrednictwem komunikatów, newsletterów  oraz witryny internetowej.

Działalność merytoryczną Izba prowadzi poprzez organy statutowe oraz komisje tematyczne, takie jak: Komisja Etyki Zawodowej, Komisja ds. Expertów, Komisja ds. Szkolenia, Komisja ds. celnych, Komisja ds. Finansowych, Komisja ds. Bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, Zespoły robocze ds. transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego.

* * *

PISiL jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations „FIATA” w Zurichu, członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli „CLECAT”, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej,  oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Przynależność Izby do FIATA daje członkom m.in:

  • Możliwość udziału i pracy w gremiach FIATA;
  • Możliwość korzystania z dokumentów tranportowych FIATA, gdyż Izba ma licencje na dystrybucje tych dokumentów na terytorium Polski;
  • Szanse ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora „FIATA Diploma in Freight Forwarding” – Izba posiada upoważnienie do prowadzenia szkolenia w tym zakresie oraz wnioskowania o wydanie takiego dyplomu;
  • Możliwość dostępu do informacji FIATA
* * *

Wyróżniającą korzyścią członkostwa Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w organizacji FIATA, to możliwość szkolenia z końcowym efektem uzyskania FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING, tj. dyplomu o kompetencjach spedytora akceptowanego na całym świecie.

Ponadto członek Izby ma także możliwość korzystania z pakietów ubezpieczeniowych O.C. Spedytora oraz CARGO wynegocjowanych przez Izbę specjalnie dla jej członków.

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących PISiL prosimy o kontakt z:

dyrektorem biura Elżbietą Soszyńską
fax (58) 6613935 lub
tel. (58) 6209826, 6201950,
e-mail: pisil@pisil.pl

Podając powyższe informacje do wiadomości zapraszamy do wstąpienia do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki organizacji otwartej dla wszystkich chętnych do zrzeszania się przedsiębiorców o przedmiocie działalności określonym w Statucie. Informacje o członkostwie w dziale „jak zostać członkiem”

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet