2 mar 2021

2 mar 2021

Informację IFT-2R składa się do 31 marca

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przypomniało na swojej stronie internetowej o mijającym  31 marca 2021 r.  terminie na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R).

Obowiązek złożenia informacji IFT-2R [1] dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat [2], zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy ci składają informacje IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r., składają IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (wymienionego w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.). Mają na to czas do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez płatnika.

[1] o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT

[2] wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet