21 paź 2016

21 paź 2016

IMO przypomina o wymaganiach poświadczania zweryfikowanej masy brutto kontenerów VGM

Przez:

Sekcja: Aktualności

IMO przypomina operatorom ładunków kontenerowych, że w dniu 1 października 2016 r. przestało obowiązywać trzymiesięczne tzw. „miękkie podejście” w zakresie egzekwowania znowelizowanych wymagań SOLAS i konieczności poświadczania zweryfikowanej masy brutto (VGM) dla zapakowanych kontenerów przed ich załadunkiem na pokład statku.

IMO zgodziło się na to, aby Administracje i organy Kontroli Państwa Portu (PSC) przyjęły praktyczne i pragmatyczne podejście przy sprawdzaniu zgodności z wymaganiami prawideł SOLAS od VI/2.4 do VI/ 2.6, przez okres trzech miesięcy po dniu 1 lipca 2016 roku, w celu umożliwienia przewozu drogą morską do portu wyładunku kontenerów załadowanych na statki przed tą datą, bez konieczności spełnienia wymagań VGM określonych w w/w przepisach SOLAS oraz w celu udoskonalenia, jeżeli jest to konieczne, procedur dokumentowania, komunikacji i wymiany informacji związanych z mechanizmem VGM.

Niezależnie od powyższego, IMO podkreśliło, że operacje mające wpływ na stateczność i bezpieczeństwo statków, w tym bezpieczne zapakowanie, przeładunek i transport kontenerów, nie ograniczają się jedynie do dostarczania i wykorzystywania informacji w zakresie VGM, ale są objęte również szeregiem innych przepisów Konwencji SOLAS, w tym wymagań prawideł VI / 2.1, VI / 2.2 oraz VI / 2.3 Konwencji oraz innych instrumentów IMO.     (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet