22 maj 2017

22 maj 2017

Honorowy Laur Bałtyku dla Pana Jerzego Wójtowicza

Przez:

Sekcja: Aktualności

20 maja 2017 roku odbyło się już po raz XXII międzynarodowe spotkanie organizowane przez środowisko morskie Pomorza Zachodniego „Herring Szczecin”. Tradycyjnie już podczas spotkania przyznawane są nagrody osobom zasłużonym  dla środowiska morskiego.

Tegoroczna Kapituła jako wyraz uznania za długoletni i wybitny wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz aktywny udział w integracji środowiska ludzi morza przyznała „Honorowy Laur Bałtyku” Panu Jerzemu Wójtowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady PISiL i Prezesowi firmy C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o. Nagrodę wręczył Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk.

Cieszymy się i Gratulujemy ! (red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).