22 lis 2021

22 lis 2021

Harmonogram wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla importu z UE do UK

Przez:

Sekcja: Aktualności

18 listopada br. Zjednoczone Królestwo (UK) opublikowało zaktualizowaną wersję tzw.  The Border Operating Model, dokumentu w którym określono zasad wymiany handlowej po Brexicie, w tym nowy system stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z UK.

Kontrole będą wprowadzane w trzech fazach między 1. lipca 2022r. i 1. listopada 2022r.

Od 1 lipca 2022r. :

  • kontrole certyfikatów, dokumentacji, identyfikacji tożsamościowej oraz kontrole fizyczne dla:
   • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
   • roślin i produktów roślinnych
   • mięsa i produktów mięsnych
   • produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt[1]
  • nakaz wwozu produktów poprzez desygnowany punkt kontroli granicznej
  • wprowadzony zostanie zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted), tj.:
   • chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego),
   • chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego),
   • oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych,
   • nieklasyfikowanych jaj,
   • chłodzonych surowych wyrobów mięsnych.
 • Od 1 września 2022r.:
  • kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
   • Wszystkich produktów z kategorii nabiału.
 • Od 1 listopada 2022r.:
  • kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
   • Wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.

Fizyczne kontrole żywych zwierząt również będą odbywały się w modelu fazowym w zależności od dostępności infrastruktury punktów kontroli granicznych – brak dotychczas harmonogramu kontroli dla tej kategorii.

Podtrzymano wymóg pre-notyfikacji dla importu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez tzw. system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) od dnia 1 stycznia 2022r.

W zakresie produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt tzw. HRFNAO (High Risk Food and Feed Not of Animal Origin) podkreślono, że pomimo braku produktów HRFNAO pochodzących z UE, nowe wymogi mają obejmować także produkty HRFNAO importowane do UE z państw trzecich, a które docelowo miałyby trafić na rynek brytyjski.

Szczegółowe informacje nt. wymogów mają zostać  opublikowane przez stronę brytyjską w ciągu następnych miesięcy. ( Źródło:  brexit.gov.pl/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet