14 lut 2018

14 lut 2018

Francja – zapowiedź kolejnych kroków przeciw pracownikom delegowanym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Po wywiadzie, którego udzieliła francuska minister pracy Muriel Penicaud, w którym zapowiedziała wprowadzenie dekretu zaostrzającego kontrolę zatrudniania pracowników delegowanych , w mediach francuskich i pojawiły się liczne reportaże, także komentarze sugerujące, że dekret ten może wynikać z pobudek politycznych. Dekret ma wprowadzić zasadnicze zmiany, w tym m.in. podwyższenie kar dla przedsiębiorstw przyłapanych na nieprzepisowym zatrudnianiu pracowników delegowanych, zwiększenie liczby kontroli (do 1500 miesięcznie), wprowadzenie współpracy w tej sprawie między różnymi instytucjami oraz danie władzom prefektur możliwości zaostrzenia sankcji wobec firm, z pozbawieniem prawa do działalności gospodarczej włącznie. Innym rodzajem kary ma być  „name and shame”  przewidującej  umieszczenie firmy na czarnej liście, chociaż jak się okazuje zdaniem występujących w mediach  ekonomistów możliwość takiego postępowania już istnieje. Wg. minister pracy we Francji liczba pracowników delegowanych wyniosła w ub.r. ponad pół miliona, czyli o prawie 50% więcej niż w roku 2016, chociaż jak przyznała wzrost wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów i z uregulowania sytuacji przez liczne firmy. Wbrew obiegowym opiniom najwięcej pracowników delegowanych nie jest zatrudnionych w rolnictwie ani na budowach, ale w przemyśle a na pierwszym miejscu wśród nich nie ma Polaków, bo wyprzedzają ich Niemcy, Hiszpanie, Portugalczycy i Belgowie( informacja w strasburskim dzienniku „DNA”).

Jak wiadomo pod koniec października ub.r. Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie pracowników delegowanych, przy sprzeciwie m.in. Polski i Węgier. Propozycja nowelizacji dyrektywy w tej sprawie przewiduje wypłatę takiego samego wynagrodzenia pracownikowi delegowanemu jak w przypadku pracownika lokalnego. Jednocześnie Rada większością głosów zdecydowała, że techniczne szczegóły dotyczące transportu drogowego, na czym zależało Francji znajdą się w kolejnych dyrektywach.       (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet