17 sty 2018

17 sty 2018

Francja, Niemcy – płaca minimalna w 2018 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła płaca minimalna we Francji.  Stawka za godzinę pracy brutto wynosi od początku tego roku 9,88 euro (wzrost o 1,24%). Rząd francuski wycofał się natomiast z planowanych od stycznia opłat za obowiązkową rejestrację na portalu SIPSI. Opłata ta miała wynosić aż 40 euro za każdego delegowanego do Francji pracownika.

Miesięczne wynagrodzenie minimalne we Francji
Płaca minimalna    Miesięcznie brutto    Miesięcznie netto
Płaca min. godz.    9,88 €                       7,72 €
Płaca min. m-c       1 498,47 €                1 170,69 €
Płaca min. roczna  17 981,60 €              14 048,30 €

Płaca minimalna w Niemczech w roku 2018  nie uległa zmianie i wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 8,84 euro brutto za godzinę pracy.

Brak zmiany w tym zakresie jest zgodny z ustawą o płacy minimalnej (MiLoG), gdzie znajduje się zapis mówiący o tym, że jej wysokość jest dopasowywana co dwa lata. Oznacza to, że w tym roku niemiecka komisja ds. płacy zadecyduje o jej wysokości na rok przyszły.
Przelicznik walut w pierwszym kwartale 2018 roku wynosi dla 1 euro – 4,26275 PLN.     (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).