4 kwi 2018

4 kwi 2018

Federal Maritime Commission – demurrage i detention pod lupą amerykańskiej komisji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Amerykańska Federal Maritime Commission zainicjowała pierwszą fazę dochodzenia w sprawie praktyk dumurrage, detention i okresu wolnego od opłat. Częścią dochodzenia jest zwrócenie się do przewoźników oceanicznych o dostarczenie informacji i dokumentów wyjaśniających stosowanie tych praktyk. Równolegle prowadzone jest badanie w odniesieniu do terminali kontenerowych w głównych portach USA. Przewoźnicy zostali poproszeni o przekazanie szczegółowych informacji na temat stosowanych zasad demurrage i detention.. FMC zwróciło się także do klientów, firm transportowych i innych podmiotów, którzy są w stanie przedstawić   określone zarzuty poparte stosowną dokumentacją  odnośnie nieuzasadnionych przypadków demurrage i detention,  do ujawnienia takich przypadków i współpracy z komisją. Wstępny raport  i rekomendacje mają  być gotowe do 2 września br., zaś raport końcowy przedstawiony do dyskusji i głosowania do 2 grudnia 2018 r.          (źr. www.worldmaritimenews.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet