5 sty 2017

5 sty 2017

Ewidencja VAT bez wyodrębniania pozycji faktur

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2016 ( 0461-ITPP1.4512.761.2016) zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że po wejściu w życie od 1 stycznia 2017 r. nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w prowadzonej ewidencji nie ma potrzeby prezentowania każdej pozycji faktury (sprzedaży i zakupu). Wystarczającym bowiem będzie dla identyfikacji poszczególnych transakcji zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu danych stron transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz numerów faktur i ich dat sprzedaży, które umożliwiają pełną identyfikację transakcji.(www.sip.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet