8 cze 2017

8 cze 2017

Eurotunel – nowe udoskonalenia i zwiększenie środków ochrony

Przez:

Sekcja: Aktualności

Eurotunel konsekwentnie realizuje plan kolejnych inwestycji, aby zwiększyć przepustowość terminali do 8 odjazdów na godzinę w godzinach szczytu oraz zapewnić jak największe bezpieczeństwo przewozów. Zarządzający terminalami stawiają sobie za cel zapewnienie jeszcze szybszej, bardziej sprawnej i bezpiecznej obsługi pojazdów. Rezultatem działań na rzecz zwiększania jakości obsługi jest zmiana w automatycznym systemie odpraw, z którego korzystają kierowcy planujący przeprawę Eurotunelem przez Kanał La Manche. Dostępny w 10 językach system check-in wymaga teraz także potwierdzenia, czy pojazd jest chłodnią oraz czy ładunek zawiera tłuszcze roślinne lub zwierzęce. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na drugie pytanie na wydruku z systemu pojawia się litera „F, co oznacza, że kierowca zobowiązany jest kierować się wyznaczonym pasem do miejsca załadunku oraz stosować się do wskazówek dawanych przez agentów na terminalach. W miejscach załadunku zamontowano też specjalne oznaczenia, aby odpowiednio rozlokowywać pojazdy, co znacznie ułatwia zespołom operacyjnym sprawne przeprowadzenie procesu załadunku i zapewnienie bezpieczeństwa tego procesu.

Wszystkie te działania są elementem przygotowań do planowanego na 2020 rok wprowadzenia regularnych kursów co 8 minut w ruchu wahadłowym w obu kierunkach, co pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów.

Kolejna inwestycja ma na celu zapewnienie ochrony kierowców oraz pojazdów i ładunków przez nich przewożonych i jest ściśle związana z problemem uchodźców powracających do Calais.

Kierowca podczas wjazdu na terminal, jeszcze przed odprawą będzie miał możliwość dokładnego sprawdzenia swojego pojazdu. W zależności od typu pojazdu zostanie on skierowany do strefy patrolu z psami lub punktu kontroli wyposażonego w nowy detektor uderzeń serca, który zostanie udostępniony już wkrótce. Nowe urządzenie do detekcji bicia serca o bardzo wysokiej czułości zostało wykonane z zastosowaniem najnowszych technologii, aby wykryć każdą niepożądaną aktywność w pojeździe. W razie wykrycia osób trzecich, podjęte zostaną  kolejne kroki kontrolne.     (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet