17 paź 2022

17 paź 2022

Eksport pasz i karm do Ukrainy na nowych zasadach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego została opublikowana informacja o zatwierdzeniu przez ukraińskie służby załączników do następujących wzorów świadectw uzgodnionych bilateralnie:

-świadectwa weterynaryjnego na wywożone do Ukrainy gotowe pasze i dodatki do pasz pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb;

– świadectwa weterynaryjnego na wywożone do Ukrainy gotowe karmy dla psów i kotów.

Załączniki do ww. świadectw zostały opracowane w związku z przyjęciem przez rząd Ukrainy regulacji, w świetle której możliwy jest eksport do Ukrainy produktów poddanych odpowiedniej obróbce pochodzących z krajów objętych restrykcjami ze względu na występowanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wspomniane dokumenty zawierają poświadczenia, że produkty zostały poddane obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa ASF. Umożliwia to wysyłkę na rynek ukraiński towarów objętych ww. świadectwami z całego terytorium Polski.

Decyzją władz ukraińskich, powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone na okres konfliktu zbrojnego w Ukrainie. (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).