11 cze 2019

11 cze 2019

eFTI

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 06/06 209 Rada Europy uzgodniła stanowisko w sprawie ustanowienia jednolitych ram prawnych używania elektronicznych dokumentów informacji transportowej ( eFTI),  we wszystkich rodzajach transportu. Propozycja zmierza do tego, aby wszystkie organy administracji państwowej i publicznej akceptowaly  dokumenty elektroniczne, obok papierowych. Główna obecnie przeszkoda do szerszego wprowadzenia dokumentacji elektronicznej ( digitalizacji) jest brak akceptacji dokumentów w wersji elektronicznej przez organy państwowe. (źr.Clecat – Newsletter 18/JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet